Tin tuyển sinh

Hướng dẫn nhập học Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2019

Ngày đăng: 14/08/2019 13:58:50

Hướng dẫn nhập học Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2019

1322

Thông báo về việc đào tạo ngoại ngữ hệ Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2019

Ngày đăng: 13/08/2019 10:11:55

Thông báo về việc đào tạo ngoại ngữ hệ Cao đẳng chính quy tuyển sinh năm 2019

667

Hướng dẫn đăng ký khối lượng học tập học kỳ I hệ liên thông Đại học K14

Ngày đăng: 14/08/2019 13:10:58

Hướng dẫn đăng ký khối lượng học tập học kỳ I hệ liên thông Đại học

1508

Hướng dẫn nhập học Hệ Cao đẳng năm 2019

Ngày đăng: 14/08/2019 13:31:46

Hướng dẫn tra cứu trúng tuyển, in Giấy mời nhập học và làm thủ tục nhập học Hệ Cao đẳng

15708

Thủ tục xác nhận và nhập học Đại học chính quy năm 2019

Ngày đăng: 10/08/2019 17:53:37

Hướng dẫn các bước thực hiện và hồ sơ cần chuẩn bị để làm làm thủ tục xác nhận và nhập học.

58837

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

Ngày đăng: 09/08/2019 08:43:28

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy, đợt 1 năm 2019

10752

Giảng viên

1117+

Phòng học

369

Phòng thí nghiệm

176

Phòng ký túc xá

790

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC