Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: 26/09/2018 07:58:26

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2018

95 68

Hướng dẫn xác nhận nhập học và nhập học Đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 07/08/2018 11:34:01

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng dẫn xác nhận nhập học và nhập học Đại học chính quy năm 2018

494 98

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 14/08/2018 16:51:37

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

524 53

Giảng viên

1107+

Phòng học

369

Phòng thí nghiệm

176

Phòng ký túc xá

790

Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.