Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


Thăm dò ý kiến
  1. Họ tên :

  2. Email :

Lượt truy cập
Đang online: 242

Lượt truy cập: 7,062,973
Thông báo - sự kiện
Thông tin tuyển sinh
Đề án tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Mã trường: DCN) công bố đề án tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh và đào tạo năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công khai chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên năm 2017.

Thông báo tuyển sinh năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng; Liên thông Cao đẳng - Đại học chính quy; Liên thông TCCN – Đại học chính quy; Liên thông CĐN- Đại học chính quy; Đại học vừa làm vừa học (VLVH), Liên thông Cao đẳng-Đại học VLVH, Liên thông CĐN-Đại học VLVH; Liên thông TCCN – Đại học VLVH; Đại học York St John (Vương quốc Anh); Đại học Frostburg (Hoa Kỳ)

Kết quả phúc khảo thi liên thông đợt 2 năm 2016

Trường ĐHCN Hà Nội công bố kết quả khúc khảo thi liên thông đợt 2 ngày 22-23/10/2016.

Thông báo Tuyển sinh Đại học VLVH

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, năm 2016.

Tuyển sinh ngành Khoa học Máy tính - Đại học Frostburg Hoa Kỳ

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo Tuyển sinh ngành Khoa học Máy tính - Đại học Frostburg (2 năm học tại Việt Nam, 2 năm học tại Hoa Kỳ)

Thông báo kết quả phúc khảo liên thông đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả phúc khảo thi liên thông đợt 1 (30-31/07/2016)

  
Thông tin Bộ GD - ĐT
Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo

6/12/2012 3:45:00 PM

Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin tuyển sinh 2017 của các trường Đại học trong cả nước

Hanoi University of industry

Tin tiểu điểm
Hình ảnh
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017Điểm chuẩn