Tin tuyển sinh

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa năm 2022

Ngày đăng: 17/10/2022 07:00:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học từ xa năm 2022

695

Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2022

Ngày đăng: 03/10/2022 07:00:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Cao đẳng đợt 2 năm 2022

886

Kết quả xét tuyển Đại học chính quy năm 2022

Ngày đăng: 15/09/2022 05:20:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022 các phương thức 3 & 6

22569

Hướng dẫn nhập học trực tuyến 2022

Ngày đăng: 09/09/2022 07:00:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Hướng dẫn nhập học trực tuyến năm 2022

8210

Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2022

Ngày đăng: 23/08/2022 05:05:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Cao đẳng năm 2022

3147

Kết quả xét tuyển Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2022

Ngày đăng: 23/08/2022 05:00:00

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Liên thông Cao đẳng - Đại học năm 2022

2016

Giảng viên

1117+

Phòng học

369

Phòng thí nghiệm

176

Phòng ký túc xá

790

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC