Tin tuyển sinh

Sức hút của Đại học Công nghiệp Hà Nội trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2020

Ngày đăng: 23/06/2020 11:23:12

Trên 9000 học sinh và phụ huynh đã thăm quan gian hàng, tìm hiểu các ngành đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020

642

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

Ngày đăng: 23/06/2020 14:08:04

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

7036

Lịch tuyển sinh đại học chính quy 2020

Ngày đăng: 14/06/2020 21:37:47

Các mốc thời gian tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Đại học Công nghiệp Hà Nội

5555

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Ngày đăng: 23/06/2020 13:20:53

Thông tin tuyển sinh và giới thiệu 38 ngành tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

10064

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học

Ngày đăng: 08/06/2020 17:54:43

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 2020

1945

38 ngành tuyển sinh đào tạo năm 2020

Ngày đăng: 19/05/2020 09:03:34

Giới thiệu 38 ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5411

Giảng viên

1117+

Phòng học

369

Phòng thí nghiệm

176

Phòng ký túc xá

790

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC