Tin tuyển sinh

Hướng dẫn xác nhận nhập học và nhập học Đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 07/08/2018 11:34:01

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng dẫn xác nhận nhập học và nhập học Đại học chính quy năm 2018

622 75

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng: 14/08/2018 16:51:37

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018

745 43

Ngành Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg - Hoa Kỳ)

Ngày đăng: 02/08/2018 13:22:29

Ngành Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg - Hoa Kỳ)

653 89

Giảng viên

1107+

Phòng học

369

Phòng thí nghiệm

176

Phòng ký túc xá

790

Copyright © 2018 Hanoi University of Industry.