Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


 

Lượt truy cập
Đang online: 75

Lượt truy cập: 7,536,420
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp tuyển sinh Thạc sĩ các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí động lực (Công nghệ ô tô); Kỹ thuật hoá học; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2016:

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đạo tạo thạc sĩ năm 2015.

  
Hướng dẫn đăng ký dự thi
Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017