Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


 

Lượt truy cập
Đang online: 63

Lượt truy cập: 7,536,408
Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm Vừa học
Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2017

Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Đại học VLVH, Liên thông Cao đẳng- Đại học VLVH, Liên thông Trung cấp - Đại học VLVH, Liên thông Cao đẳng nghề - Đại học VLVH

Tuyển sinh Đại học Vừa làm Vừa học năm 2016

Năm 2016, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học

Tuyển sinh Đại học VLVH năm 2014

Năm 2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh Đại học VLVH khóa 8

  
Hướng dẫn đăng ký dự thi
Hướng dẫn các bước đăng ký dự thi Đại học VLVH
Thí sinh có nhu cầu dự thi Đại học Vừa làm vừa học (Tại chức) xem quy trình hướng dẫn
Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học VLVH
Thí sinh dự thi Đại học VLVH xem hướng dẫn ghi thông tin trên hồ sơ.
Hướng dẫn các bước đăng ký dự thi Liên thông TC-ĐH, CĐ-ĐH VLVH
Thí sinh đăng ký dự thi liên thông Cao đẳng- Đại học hệ Vừa làm vừa học xem quy trình theo sơ đồ.
Hướng dẫn làm hồ sơ dự thi liên thông CĐ-ĐH VLVH
Thí sinh dự thi Liên thông CĐ-ĐH VLVH xem hướng dẫn ghi thông tin trên hồ sơ.
Danh sách các điểm liên kết
Các điểm liên kết Đào tạo hệ Đại học Vừa làm vừa học
Ngoài cở đào tạo chính tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường còn có các Cơ sở liên kết tại các tỉnh thành trong cả nước.
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017