Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


 

Lượt truy cập
Đang online: 67

Lượt truy cập: 7,536,412
Thông tin tuyển sinh nghề ngắn hạn
Truyển sinh Chương trình đào tạo ngắn: Vận hành máy phay CNC

- Hiểu rõ đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình sử dụng, bảo quản và phương pháp lập trình trên máy phay CNC. - Ứng dụng được các phương pháp gá đặt, gia công, kiểm tra các công nghệ cơ bản trên máy phay CNC, - Phân tích được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. - Vận hành được máy phay CNC đúng quy trình. - Phát hiện và khắc phục được các lỗi thông thường của máy, đồ gá và chi tiết gia công.

Tuyển sinh chương trình đào tạo ngắn hạn Tiện vạn năng cơ bản

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo thông dụng trong ngành cơ khí. - Đọc được bản vẽ chi tiết gia công. - Vận hành thành thạo các máy máy tiện vạn năng - Chọn được dụng cụ cắt phù hợp với từng công nghệ. - Gia công được các công nghệ như: Mặt trụ, mặt đầu, cắt rãnh, cắt đứt, tiện ren.

Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn Thiết kế và mô phỏng bằng phần mềm Solidworks

Kiến thức:Phương pháp vẽ và thiết kế đối tượng 2D và 3D bằng phần mềm Solidworks;Quy trình thiết kế để xây dựng mô hình hóa hình học 2D, 3D; Phương pháp vẽ và thiết kế bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp;Mô phỏng động học, quy trình tháo lắp cụm chi tiết hoặc sản phẩm.

Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn :Hàn hồ quang 3G (Hàn áp lực)

-Sử dụng tốt trang thiết bị, dụng cụ của nghề;Làm được các công nghệ hàn cơ bản tới trình độ 3G; Rèn tính kỷ luật, cách sắp xếp, tổ chức nơi làm việc và thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.

Tuyển sinh Chương trình đào tạo ngắn hạn: Hàn hồ quang 6G (Hàn áp lực)

Sử dụng thành thạo trang thiết bị, dụng cụ của nghề; Làm được công nghệ hàn tới trình độ 6G (lót TIG, phủ que hàn); Rèn tính kỷ luật, cách sắp xếp, tổ chức nơi làm việc và thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.

  
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017