Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


 

Lượt truy cập
Đang online: 42

Lượt truy cập: 7,536,387
Đào tạo Hợp tác Quốc tế (Trung tâm Đào tạo quốc tế)
Chương trình liên kết đào tạo Đại học Công nghiệp Hà Nội liên kết với Trường Đại học Công lập Frostburg - Hoa Kỳ đào tạo cử nhân khoa học máy tính

Một chương trình đào tạo chính quy, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Đại học Công nghiệp Hà Nội liên kết với Trường Đại học Công lập Frostburg - Hoa Kỳ đào tạo cử nhân khoa học máy tính cho đất nước.

Tuyển sinh khóa 5 ngành Quản lý kinh doanh ĐH York St John (Vương Quốc Anh) - Nhận 2 bằng ĐH chính quy

Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Kinh doanh hợp tác giữa ĐHCN Hà Nội và ĐH York St John (3242/QĐ-BGDĐT) sau 4 năm đã thể hiện tính khả thi tại Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quản lý chất lượng của đại học Anh quốc.

  
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017