Công nghệ kỹ thuật cơ khí

03/04/2018 07:00:00 9507

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện) đào tạo các cán bộ kỹ thuật có năng lực bảo trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị cơ khí, quản lý thiết bị, kinh doanh sản phẩm công nghiệp.

Học xong chương trình sinh viên được trang bị các kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học trong  nghiên cứu và giải quyết được các bài toán về cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật, thiết lập được các phương án trong việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản lý.

Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức học được để thực hiện được các công việc sau:

- Khai thác, vận hành các thiết bị sử dụng trong công nghiệp chế tạo cơ khí

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí

- Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cơ khí

- Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp

           Bên cạnh kiến thức và kĩ năng, sinh viên luôn được nhà trường chú trọng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và thái độ để sau khi hoàn thành chương trình:

           - Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

           - Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt

           - Luôn học tập, nâng cao trình độ

           - Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội

           - Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có kỹ năng làm việc tập thể

           - Có thái độ đúng đắn vì sự phát triển bền vững của xã hội

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí, … với vai trò người thực hiện trực tiếp hay tham gia quản lý, điều hành nhóm sản xuất.

Trực tiếp vận hành thiết bị cơ khí, tham gia lắp đặt và thi công, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị cơ khí trong dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Làm việc ở các cơ quan quản lý, kinh doanh, các cơ sở đào tạo nghề có liên quan đến lĩnh vực sửa chữa và bảo trì thiết bị công nghiệp.