Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20/01/2020 22:25:39 3213

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Trực tiếp thi công và giám sát thi công các hệ thống điều khiển tự động và tự động hóa trong công nghiệp.

- Áp dụng kỹ thuật điều khiển tự động và tự động hóa vào các máy móc, dây truyền sản xuất công nghiệp.

- Phân tích quá trình công nghệ, các mối quan hệ kỹ thuật - công nghệ, phân tích hoạt động của các  thiết bị, các dây truyền sản xuất tự động trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp.

- Tham gia thiết kế, chế tạo và vận hành các máy điện, thiết bị điện.

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các mạch điện- điện tử trong công nghiệp.

- Phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Nghiên cứu tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến, hòa nhập được trong môi trường quốc tế.

- Đào tạo và tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho nhân viên kỹ thuật cấp dưới

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các Viện, trường, trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.

- Tham gia xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế và xã hội.

- Làm việc trong các trong các nhà máy xí nghiệp với tư cách là cán bộ kỹ thuật điều khiển, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, dây truyền sản xuất.

- Làm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo cho nhân viên và công nhân kỹ thuật.

- Giảng dạy trong các trường Cao đẳng, TCCN và các cơ sở đào tạo nghề.

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Có khả năng tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp.

- Học tiếp lên Đại học