huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-cao-dang-chinh-quy-nam-2024

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2024

25/06/2024 07:00:00 4385

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2024

huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-cao-dang-nam-2023

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cao đẳng năm 2023

01/07/2023 07:00:00 13634

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Hướng dẫn đăng ký xét tuyển cao đẳng năm 2023

huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-cao-dang-nam-2022

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng năm 2022

15/07/2022 07:00:00 13368

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến xét tuyển Cao đẳng năm 2022

huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-cao-dang-2021

Hướng dẫn đăng ký xet tuyển Cao đẳng 2021

01/09/2021 07:00:00 16922

Hướng dẫn đăng ký xet tuyển Cao đẳng 2021

huong-dan-nhap-hoc-cao-dang-2020

Hướng dẫn nhập học Cao đẳng 2020

11/09/2020 07:00:00 18343

Các bước hướng dẫn thí sinh trúng tuyển cao đẳng nhập học online nộp tiền và các thủ tục khác

huong-dan-so-1-nhap-hoc-truc-tuyen

Hướng dẫn số 1: Nhập học trực tuyến

08/09/2020 07:00:00 4358

Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học và nộp các khoản thu trực tuyến

huong-dan-so-3-ho-so-sinh-vien-can-nop

Hướng dẫn số 3: Hồ sơ sinh viên cần nộp

08/09/2020 07:00:00 3040

Hướng dẫn sinh viên các giấy tờ phải nộp để hoàn thành hồ sơ sinh viên

huong-dan-so-2-kiem-tra-va-cap-nhat-thong-tin-sinh-vien

Hướng dẫn số 2: Kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên

08/09/2020 07:00:00 3123

Kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên