huong-dan-nhap-hoc-cao-dang-2020

Hướng dẫn nhập học Cao đẳng 2020

11/09/2020 11:05:50 8104

Các bước hướng dẫn thí sinh trúng tuyển cao đẳng nhập học online nộp tiền và các thủ tục khác

huong-dan-so-1-nhap-hoc-truc-tuyen

Hướng dẫn số 1: Nhập học trực tuyến

11/09/2020 10:27:39 1032

Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học và nộp các khoản thu trực tuyến

huong-dan-so-2-kiem-tra-va-cap-nhat-thong-tin-sinh-vien

Hướng dẫn số 2: Kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên

11/09/2020 10:26:29 414

Kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên

huong-dan-so-3-ho-so-sinh-vien-can-nop

Hướng dẫn số 3: Hồ sơ sinh viên cần nộp

11/09/2020 10:26:56 320

Hướng dẫn sinh viên các giấy tờ phải nộp để hoàn thành hồ sơ sinh viên