Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

20/01/2020 23:08:53 2708

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Thiết kế các hệ thống thiết bị tự động, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính toán, thiết kế hệ thống.

- Khai thác, vận hành các hệ thống thiết bị tự động.

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử.

- Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Cơ Điện tử.

- Tổ chức, quản lý tổ sản xuất trong các doanh nghiệp.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận các công việc tham gia thiết kế, chế tạo, bảo trì các hệ thống Cơ điện tử.

- Cán bộ kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật.

- Quản lý kỹ thuật, sản xuất tại các phân xưởng.

- Quản lý kỹ thuật tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị cơ khí, tự động hóa.

- Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (sau khi đã bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Có khả năng Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.

- Học tiếp lên Đại học.