Ngành Công nghệ may

20/01/2020 22:52:07 1422

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp.

- Thiết kế, quản lý và điều hành dây chuyền sản xuất may công nghiệp nhỏ và trung bình.

- Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển khai sản xuất quy mô trung bình và nhỏ.

- Xử lý và giải quyết được các tình huống phát sinh trong sản xuất

- Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác trong sản xuất.

- Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính.

- Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu.

- Làm thủ tục xuất nhập khẩu.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhiệm các công việc trực tiếp, chỉ đạo kỹ thuật như: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm), trưởng chuyền, tổ trưởng kỹ thuật, trưởng bộ phận kỹ thuật, trưởng bộ phận KCS…

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, tham gia quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản đốc phân xưởng sản xuất…

- Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng cho các hãng nước ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may - thời trang.

- Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành May - Thời trang.

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Quản lý điều hành phân xưởng xản xuất kinh doanh may thời trang.

- Học tiếp lên trình độ Đại học.