Ngành Công nghệ ô tô

04/04/2018 07:00:00 13298

1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Thực hiện thành thạo công việc tháo, lắp, kiểm tra các bộ phận và các hệ thống trong ô tô;

- Lập được quy trình và thực hiện thành thạo các công việc chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

- Lập được kế hoạch sản xuất, tổ chức và quản lý được hoạt động sản xuất của doanh nghiệp;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho bậc sơ cấp và trung cấp nghề.

2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Cố vấn dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa;

- Chuyên gia sửa chữa ô tô;

- Quản lý phân xưởng;

- Giáo viên dạy nghề trong các cơ sở đào tạo nghề.

3. Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Quản lý phân xưởng;

- Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

- Tu nghiệp sinh tại Nhật bản, Hàn quốc;

- Có thể có cơ hội học liên thông lên Đại học.