Ngành Vẽ và thiết kế trên máy tính

19/04/2019 19:49:09 190

Chương trình đào tạo ngành vẽ và thiết kế trên máy tính của Trường Đại học Công nghiệp đào tạo cán bộ kỹ thuật có năng lực vẽ và thiết kế trên máy tính, kỹ thuật thiết kế chi tiết và sản phẩm, tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu thiết kế. Có khả năng tổ chức thiết kế, quản lý tổ nhóm thiết kế và sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm thiết 

1. Kỹ năng nghề nghiệp

 • Đọc và hiểu nội dung và các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ kỹ thuật;
 • Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế;
 • Tổng hợp, thiết lập được hồ sơ thiết kế;
 • Khả năng sử dụng và cập nhật các phần mềm vẽ và thiết kế nâng cao;
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế;
 • Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế;
 • Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu;
 • Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bản;
 • Lập được tài liệu thiết kế; thực hiện được việc tính toán cho các chỉ tiêu thiết kế khác và chọn thông số tối ưu;
 • Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;
 • Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ và nhóm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các công việc;

2. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp làm việc ở các công ty xí nghiệp, nhà máy sản xuất cơ khí. Với vị trí làm việc ở các phòng kỹ thuật đảm nhận nhiệm vụ vẽ và thiết kế sản phẩm, quản lý tài liệu hồ sơ thiết kế, giám sát và gia công chế tạo sản phẩm mẫu; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.