tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-2024

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2024

25/04/2024 07:00:00 24341

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2024

ket-qua-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-dot-2-nam-2023

Kết quả tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2023

11/09/2023 07:00:00 6080

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2023

thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-dot-2-nam-2023

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2023

25/08/2023 07:00:00 9211

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng đợt 2 năm 2023. Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 25/8/2023 đến 10/9/2023 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Trường.

ket-qua-xet-tuyen-cao-dang-chinh-quy-nam-2023

Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2023

22/08/2023 07:00:00 8029

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy năm 2023

tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-2023

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2023

13/05/2023 07:00:00 63937

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-cao-dang-chinh-quy-dot-2-nam-2022

Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2022

03/10/2022 07:00:00 10711

Điểm chuẩn trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2022

tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-2022-dot-2

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022 (Đợt 2)

15/09/2022 07:00:00 17720

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở cổng đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2022 đợt 2 từ 19/9/2022 đến 29/9/2022

huong-dan-nop-tien-nhap-hoc-nam-2022

Hướng dẫn nộp tiền nhập học năm 2022

27/08/2022 07:00:00 9701

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nộp tiền nhập học các hệ CĐ, Liên thông ĐH, Đại học chính quy năm 2022

ket-qua-xet-tuyen-cao-dang-chinh-quy-nam-2022

Kết quả xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2022

24/08/2022 07:00:00 10949

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Cao đẳng năm 2022

tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-nam-2022

Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022

23/05/2022 07:00:00 47607

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2022