tuyen-sinh-cao-dang-nam-2020

Tuyển sinh cao đẳng năm 2020

23/01/2019 07:00:00 239931

Trường Đại học Công nghiệp tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng năm 2020 như sau:

thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng 2018

24/03/2018 07:00:00 3795

Trường Đại học Công nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng năm 2018