TRỢ GIÚP ĐĂNG KÝ
B1: Nhập số hiệu (Trong kỳ thi quốc gia) để tìm kiếm hồ sơ
B2: Nếu tìm thấy vui lòng nhập các thông tin còn thiếu bên dưới hoặc nhập mới.
B3: Chọn ngành đăng ký theo nguyện vọng.
B4: Nhập thông tin liên hệ (Địa chỉ, Địa chỉ gửi thông báo, Số điện thoại).
B5: Nhập mã Captcha theo hình ảnh và nhấn "Đăng ký" để hoàn tất việc đăng ký xét tuyển.

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG

TÌM KIẾM HỒ SƠ
(Tìm kiếm theo Số CMND)

NHẬP CMND:
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mã HS: Số báo danh:
Họ và tên thí sinh:   Số CMND:   Giới tính:
Ngày tháng năm sinh:   Đối tượng: Nhóm UT:
Nơi sinh:   Dân tộc:
Hộ khẩu thường trú: Tỉnh:        Huyện:
Tên trường cuối cấp:
Thuộc khu vực ưu tiên: Năm tốt nghiệp:      
Kết quả học tập lớp 12: (7,5 thì nhập là 7.5)
Toán Ngữ văn
Ngành đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:        
Gửi giấy báo cho:
Số điện thoại:      
ĐK môn học ngoại ngữ:
(Chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ muốn học sau khi nhập trường)