Các mốc thời gian đăng ký xét tuyển nhập học Đại học năm 2022

06/07/2022 07:00:00 5030

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH 
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2022

* Từ ngày 25/5/2022 đến 15/6/2022: Thí sinh đăng ký xét tuyển các phương thức 2, 4, 5 trên hệ thống xét tuyển của Trường ĐHCN Hà Nội.

* Từ ngày 7/7/2022 đến 9/7/2022: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

* Trước ngày 21/7/2022: Trường ĐHCN Hà Nội công bố kết quả xét tuyển các phương thức 1, 2, 4, 5

* Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT. Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống.

* Trước 17h00 ngày 2/8/2022: Trường công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT theo phương thức 3 (Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT)

* Từ ngày 21/8/2022 đến 17h00 28/8/2022: Thí sinh xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

* Trước 17h00 ngày 17/9/2022: Trường ĐHCN Hà Nội thông báo thí sinh trúng tuyển

* Trước 17h00 ngày 30/9/2022: Tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

* Từ ngày 2/10/2022 đến 10/10/2022: Thí sinh nhập học trực tuyến theo Giấy báo nhập học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

* Chú ý:

- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển  các phương thức 2,4,5 của Trường ĐHCN Hà Nội cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.

- Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh nên đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành và phương thức thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (hoặc cổng dịch vụ công quốc gia).

Thông tin liên hệ:

Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

*: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

(: 0243.7655121 Máy lẻ 255/277        ): 08.3456.0255

Website: tuyensinh.haui.edu.vn               Panpage: facebook.com/tuyensinh.haui