nganh-thiet-ke-co-khi-va-kieu-dang-cong-nghiep----haui

Ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp - HaUI

29/05/2022 07:00:00 6725

Đào tạo nguồn nhân lực có có năng lực chuyên môn sâu rộng, tư duy sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế

nganh-trung-quoc-hoc----haui

Ngành Trung Quốc học - HaUI

29/05/2022 07:00:00 6734

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tự chủ và trách nhiệm, có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức hệ thống về Trung Quốc học, có thể đảm nhiệm được các vị trí việc làm trong lĩnh vực Trung Quốc học.

nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-dien-tu-o-to---haui

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô - HaUI

29/05/2022 07:00:00 13216

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô: Phân tích, xây dựng, thiết kế hệ thống cơ điện tử ô tô

nganh-quan-tri-nha-hang-va-dich-vu-an-uong---haui

Nganh Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - HaUI

29/05/2022 07:00:00 5450

Đào tạo cử nhân quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tự chủ và trách nhiệm, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

nganh-cong-nghe-da-phuong-tien----haui

Ngành Công nghệ đa phượng tiện - HaUI

29/05/2022 07:00:00 9111

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kiến thức thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến công nghệ đa phương tiện và công nghệ thông tin

robot-va-tri-tue-nhan-tao-2021

Robot và trí tuệ nhân tạo (2021)

24/03/2021 07:00:00 9302

Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo cho người học kiến thức cơ sở và chuyên sâu ngành Robot và trí tuệ nhân tạo, chuyên môn toàn diện, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề thuộc ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

phan-tich-du-lieu-kinh-doanh-2021

Phân tích dữ liệu kinh doanh (2021)

10/03/2021 07:00:00 6775

Trong xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng là nền kinh tế số, hệ thống dữ liệu lớn (Big data) ngày càng khẳng định được tầm quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đã tích lũy được hệ thống dữ liệu lớn trong các hệ thống giao dịch. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu lớn được ví là tài sản giúp nắm bắt chính xác, đầy đủ mọi thông tin về khách hàng, các trải nghiệm của người dùng, lưu lượng truy cập web, nguồn cung, doanh thu, lợi nhuận...

nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-2021

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (2021)

14/05/2020 07:00:00 18858

Có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết, như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề, đàm phán, lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa ngành lĩnh vực liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường đa văn hóa, hội nhập quốc tế.

ngon-ngu-trung-quoc-2021

Ngôn ngữ Trung Quốc (2021)

18/02/2020 07:00:00 11732

Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc; Có kiến thức tin học để khai thác các phần mềm được ứng dụng trong chuyên ngành được đào tạo

cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc-2021

Công nghệ kỹ thuật hóa học (2021)

18/02/2020 07:00:00 10695

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành công nghệ kĩ thuật hóa học nói riêng, có đủ năng lực vận dụng được các kiến thức về các quá trình hoá học, hóa lý trong việc phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành, kiểm tra chất lượng các sản phẩm cũng như hệ thống sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, môi trường...