nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-2020

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (2020)

22/06/2020 10:43:59 5662

Có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết, như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề, đàm phán, lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa ngành lĩnh vực liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường đa văn hóa, hội nhập quốc tế.

cong-nghe-ky-thuat-may-tinh-2020

Công nghệ kỹ thuật máy tính (2020)

30/04/2020 11:19:56 4886

Có kiến thức về xử lý tín hiệu số, xử lý âm thanh, hình ảnh, tiếng nói…; Có kiến thức và biết ứng dụng kỹ thuật điện tử tương tự số, lập trình IC, lập trình các hệ thống dùng vi điều khiển, PLC, lập trình mạng, lập trình nhúng và ứng dụng trong giám sát điều khiển hệ thống điện tử bằng máy tính

cong--nghe-thong-tin-2020

Công nghệ thông tin (2020)

30/04/2020 11:21:22 13643

Hiểu kiến trúc, nguyên lý hoạt động của máy tính và các thiết bị ngoại vi, nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy tính, nguyên lý và phương pháp thiết kế hệ điều hành; Nắm được các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình cơ bản; có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính; Có kiến thức chuyên sâu để tự nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng các hệ thống phần mềm

cong-nghe-ky-thuat-co-khi-2020

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (2020)

30/04/2020 11:23:08 8625

Có kiến thức cơ bản về toán học, và khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cơ khí, có khả năng vận dụng các kiến thức này trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ và kĩ thuật cụ thể của ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

cong-nghe-ky-thuat-co-dien-tu-2020

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (2020)

30/04/2020 11:24:48 7893

Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; có khả năng vận dụng các kiến thức này trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ và kỹ thuật cụ thể của ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

cong-nghe-ky-thuat-o-to-2020

Công nghệ kỹ thuật ô tô (2020)

13/05/2020 16:18:02 12927

Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật ô tô; có khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật và chuyên ngành về công nghệ kĩ thuật Ô tô

cong-nghe-ky-thuat-nhiet-2020

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (2020)

30/04/2020 11:28:41 2580

Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị điện, phân tích tổng hợp các bài toán về kỹ thuật nhiệt lạnh, hệ thống điều hoà không khí, về điều khiển hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp

cong-nghe-ky-thuat-dien,-dien-tu-2020

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (2020)

13/05/2020 16:20:32 8492

Có khả năng vận dụng những hiểu biết này để giải quyết các vấn đề khoa học-kỹ thuật chuyên ngành; Có khả năng vận dụng những kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn Kỹ thuật điện, điện tử; Có kiến thức chuyên ngành; làm chủ các công cụ phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và vận hành hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

cong-nghe-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-2020

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (2020)

13/05/2020 16:36:36 5630

Có các kiến thức cơ sở về ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; kiến thức chuyên ngành phục vụ thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống có sử dụng vi điều khiển, PLC, mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống viễn thông

cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-2020

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2020)

30/04/2020 11:33:13 7488

Có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa để: phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình, mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế