ky-su-cong-nghe-vat-lieu-det,-may

Kỹ sư Công nghệ vật liệu dệt, may

20/03/2019 13:34:56 1872

Kỹ năng nghiên cứu, lập luận phân tích nguyên liệu, sản phẩm và các quá trình sản xuất sợi, vải, phụ liệu may; Kỹ năng thiết kế sản phẩm, thiết lập quy trình công nghệ sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩmt huộc lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt may đáp ứng các yêu cầu về quy chuẩn chất lượng sản phẩm và môi trường; Khả năng vận hành và sử dụng hiệu quả thiết bị trong dây chuyền sản xuất sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt may đảm bảo an toàn lao động và thực hiện các giải pháp kỹ thuật

ky-su-ky-thuat-he-thong-cong-nghiep

Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

20/03/2019 13:36:58 2054

Thiết kế và tiến hành thực nghiệm các hệ thống kỹ thuật công nghiệp, phân tích, xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả; Quản lý hoạt động sản xuất, dịch vụ và thiết kế hệ thống công nghiệp; Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống và tối ưu các hệ thống sản xuất; Kiểm soát năng suất, chất lượng và cải tiến liên tục hướng tới sản xuất tinh gọn; Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm đánh giá, vận hành các thiết bị, hệ thống hiện đại trong sản xuất.

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-may-tinh

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính

17/03/2019 20:28:51 3234

Có kiến thức và biết ứng dụng kỹ thuật điện tử tương tự số, lập trình IC, lập trình các hệ thống dùng vi điều khiển, PLC, lập trình mạng, lập trình nhúng và ứng dụng trong giám sát điều khiển hệ thống điện tử bằng máy tính;Am hiểu cấu hình hoạt động của máy tính, mạng máy tính và áp dụng khắc phục các sự cố, nâng cấp máy tính, cải tiến hệ thống

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-dien-tu---vien-thong

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

20/03/2019 13:28:44 4369

Có các kiến thức cơ sở về ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; kiến thức chuyên ngành phục vụ thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống có sử dụng vi điều khiển, PLC, mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống viễn thông; Có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, pháp luật phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của bản thân để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-o-to

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

20/03/2019 13:24:44 9144

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật và chuyên ngành về công nghệ kĩ thuật Ô tô; các quá trình vật lý của công nghệ kĩ thuật ô tô, hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm cũng như dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô; kĩ năng thiết kế Ô tô; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành công nghệ kĩ thuật ô tô để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-nhiet

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt

20/03/2019 13:26:47 1861

Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị điện, phân tích tổng hợp các bài toán về kỹ thuật nhiệt lạnh, hệ thống điều hoà không khí, về điều khiển hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp...

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-dien,-dien-tu

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

20/03/2019 13:27:48 6267

Có khả năng vận dụng những kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn Kỹ thuật điện, điện tử; Có kiến thức chuyên ngành; làm chủ các công cụ phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và vận hành hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa; Có khả năng thử nghiệm, phân tích, đánh giá, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và dịch vụ liên quan.

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

20/03/2019 13:29:58 4827

Có kỹ năng phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình, xử lý dữ liệu, mô phỏng các thiết bị, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý: thiết kế, lắp đặt vận hành, giám sát, bảo dưỡng trang thiết bị và dây chuyền sản xuất.

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học

20/03/2019 13:30:46 1827

Có kỹ năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật hoá học - một trong các chuyên ngành: công nghệ hoá hữu cơ, công nghệ hoá vô cơ, công nghệ hóa dầu, công nghệ hóa dược, hóa phân tích; khả năng phân tích và giải thích các số liệu thu được

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường

20/03/2019 13:31:49 1318

Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành; các quá trình vật lý, hóa học, sinh học của kỹ thuật môi trường, hệ thống sản xuất và phát thải, đề xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảm thiểu, hạn chế và xử lý phát thải gây ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững