robot-va-tri-tue-nhan-tao-2021

Robot và trí tuệ nhân tạo (2021)

29/03/2021 15:31:18 4864

Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo cho người học kiến thức cơ sở và chuyên sâu ngành Robot và trí tuệ nhân tạo, chuyên môn toàn diện, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết vấn đề thuộc ngành Robot và trí tuệ nhân tạo.

phan-tich-du-lieu-kinh-doanh-2021

Phân tích dữ liệu kinh doanh (2021)

16/03/2021 14:00:45 1845

Trong xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng là nền kinh tế số, hệ thống dữ liệu lớn (Big data) ngày càng khẳng định được tầm quan trọng. Nhiều doanh nghiệp đã tích lũy được hệ thống dữ liệu lớn trong các hệ thống giao dịch. Đối với doanh nghiệp, dữ liệu lớn được ví là tài sản giúp nắm bắt chính xác, đầy đủ mọi thông tin về khách hàng, các trải nghiệm của người dùng, lưu lượng truy cập web, nguồn cung, doanh thu, lợi nhuận...

nganh-logistics-va-quan-ly-chuoi-cung-ung-2021

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (2021)

12/03/2021 11:48:10 10499

Có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết, như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề, đàm phán, lãnh đạo,… tạo tiền đề cho việc phối hợp các ngành khác để giải quyết các vấn đề liên ngành, đa ngành lĩnh vực liên quan đến Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong môi trường đa văn hóa, hội nhập quốc tế.

cong-nghe-ky-thuat-may-tinh-2021

Công nghệ kỹ thuật máy tính (2021)

11/03/2021 16:04:58 8596

Có kiến thức về xử lý tín hiệu số, xử lý âm thanh, hình ảnh, tiếng nói…; Có kiến thức và biết ứng dụng kỹ thuật điện tử tương tự số, lập trình IC, lập trình các hệ thống dùng vi điều khiển, PLC, lập trình mạng, lập trình nhúng và ứng dụng trong giám sát điều khiển hệ thống điện tử bằng máy tính

cong--nghe-thong-tin-2021

Công nghệ thông tin (2021)

17/03/2021 10:51:38 21336

Hiểu kiến trúc, nguyên lý hoạt động của máy tính và các thiết bị ngoại vi, nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy tính, nguyên lý và phương pháp thiết kế hệ điều hành; Nắm được các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình cơ bản; có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính; Có kiến thức chuyên sâu để tự nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng các hệ thống phần mềm

cong-nghe-ky-thuat-co-khi-2021

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (2021)

11/03/2021 16:08:37 12632

Có kiến thức cơ bản về toán học, và khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật cơ khí, có khả năng vận dụng các kiến thức này trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ và kĩ thuật cụ thể của ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

cong-nghe-ky-thuat-co-dien-tu-2021

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (2021)

11/03/2021 16:13:56 12119

Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; có khả năng vận dụng các kiến thức này trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ và kỹ thuật cụ thể của ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

cong-nghe-ky-thuat-o-to-2021

Công nghệ kỹ thuật ô tô (2021)

12/03/2021 11:09:58 19386

Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật ô tô; có khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật và chuyên ngành về công nghệ kĩ thuật Ô tô

cong-nghe-ky-thuat-nhiet-2021

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (2021)

12/03/2021 11:10:55 4175

Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị điện, phân tích tổng hợp các bài toán về kỹ thuật nhiệt lạnh, hệ thống điều hoà không khí, về điều khiển hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp

cong-nghe-ky-thuat-dien,-dien-tu-2021

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (2021)

12/03/2021 11:12:31 12639

Có khả năng vận dụng những hiểu biết này để giải quyết các vấn đề khoa học-kỹ thuật chuyên ngành; Có khả năng vận dụng những kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn Kỹ thuật điện, điện tử; Có kiến thức chuyên ngành; làm chủ các công cụ phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và vận hành hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa