ky-su-cong-nghe-thuc-pham

Kỹ sư công nghệ thực phẩm

20/03/2019 13:32:56 2799

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành Công nghệ thực phẩm nói riêng giúp có thể thực hiện quá trình sản xuất thực phẩm, đổi mới công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm mới; phân tích, kiểm tra đánh giá chất lượng thực phẩm; tham gia xây dựng thực đơn, chế biến thức ăn tại các khách sạn, doanh trại quân đội, khu công nghiệp…

ky-su-cong-nghe-det,-may

Kỹ sư công nghệ dệt, may

05/04/2019 10:01:47 3847

Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở nhóm ngành Công nghệ May, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới

cu-nhan-ngon-ngu-anh

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

20/03/2019 13:38:09 3066

Có kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; Có tư duy phản biện, ý thức tự nghiên cứu và nâng cao trình độ; Kỹ năng tin học để phục vụ công việc chuyên môn; Kỹ năng áp dụng các kiến thức cơ bản về văn hóa, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ (các nước nói tiếng Anh) vào việc sử dụng ngôn ngữ; Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

cu-nhan-ngon-ngu-trung-quoc

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc

20/03/2019 13:39:26 3737

Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc

cu-nhan-ngon-ngu-han-quoc

Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc

20/03/2019 13:40:36 3448

Đạt được năng lực tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết) bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương ứng với chứng chỉ tiếng Hàn quốc tế TOPIK bậc 5) và năng lực ngoại ngữ 2 tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

cu-nhan-du-lich

Cử nhân Du lịch

20/03/2019 13:42:20 5409

Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch; Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia; Kỹ năng quản lý và giám sát đoàn khách theo chương trình du lịch

cu-nhan-quan-tri-khach-san

Cử nhân Quản trị khách sạn

20/03/2019 13:44:27 4618

Có các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng thiết yếu khác trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp khách sạn; Có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia và hội nhập quốc tế; Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực;

cu-nhan-quan-tri-nhan-luc

Cử nhân Quản trị nhân lực

17/03/2019 20:16:41 3384

Phân tích, tổng hợp và lập kế hoạch nhân sự; Tổ chức và ra quyết định về đào tạo và phát triển nhân sự; Lãnh đạo một nhóm để đạt mục tiêu thông qua việc xây dựng kế hoạch, niềm tin, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Tiếp cận và hiểu rõ đặc điểm cá nhân về những vấn đề cốt yếu như giá trị, quan điểm cá nhân, đặc trưng giá trị văn hóa của người tương tác; Soạn thảo được các báo cáo công việc đúng chuẩn mực; có khả năng thuyết trình, thuyết phục; có khả năng lắng nghe hỗ trợ, chia sẻ thông tin với người khác.

cu-nhan-quan-tri-van-phong

Cử nhân Quản trị văn phòng

17/03/2019 20:17:57 3015

Sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản trị học và kiến thức về quản trị văn phòng, quản trị, tổ chức sự kiện; Nắm vững nghiệp vụ công tác văn phòng; Hiểu về pháp luật, về tâm lý học quản lý, về hệ thống quản lý hành chính Nhà nước và quản lý điều hành văn phòng trong các cơ quan, tổ chức.

cu-nhan-kinh-te-dau-tu

Cử nhân Kinh tế đầu tư

20/03/2019 13:41:32 1786

Sinh viên năm vững về kiến thức thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, vận dụng tốt cho việc phát hiện, đánh giá và ra quyết định về cơ hội đầu tư; Hiểu rõ nội dung, cách thức và phương pháp lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư. Có đầy đủ khả năng phân tích, hoạch định, thẩm định, quản lý và thực thi các dự án đầu tư, chính sách đầu tư tại các tổ chức trong nước và quốc tế; Nắm vững phương pháp lập luận và tư duy các vấn đề khác trong lĩnh vực kinh tế đầu tư như xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư, huy động vốn, tư vấn mua bán và sát nhập doanh nhiệp, tư vấn, tham mưu về đầu tư.