cong-nghe-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-2021

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (2021)

12/03/2021 11:13:35 9586

Có các kiến thức cơ sở về ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; kiến thức chuyên ngành phục vụ thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống có sử dụng vi điều khiển, PLC, mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống viễn thông

cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-2021

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2021)

12/03/2021 11:15:05 11704

Có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa để: phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình, mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc-2021

Công nghệ kỹ thuật hóa học (2021)

24/03/2021 15:25:57 4889

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành công nghệ kĩ thuật hóa học nói riêng, có đủ năng lực vận dụng được các kiến thức về các quá trình hoá học, hóa lý trong việc phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành, kiểm tra chất lượng các sản phẩm cũng như hệ thống sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí, thực phẩm, dược phẩm, môi trường...

cong-nghe-ky-thuat-moi-truong-2021

Công nghệ kỹ thuật môi trường (2021)

24/03/2021 15:18:32 3142

Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành; các quá trình vật lý, hóa học, sinh học của kỹ thuật môi trường, hệ thống sản xuất và phát thải, đề xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảm thiểu, hạn chế và xử lý phát thải gây ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững

cong-nghe-thuc-pham-2021

Công nghệ thực phẩm (2021)

24/03/2021 15:17:22 5592

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành Công nghệ thực phẩm nói riêng giúp có thể thực hiện quá trình sản xuất thực phẩm, đổi mới công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm mới; phân tích, kiểm tra đánh giá chất lượng thực phẩm; tham gia xây dựng thực đơn, chế biến thức ăn tại các khách sạn, doanh trại quân đội, khu công nghiệp…

cong-nghe-det,-may-2021

Công nghệ dệt, may (2021)

12/03/2021 11:21:25 5245

Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở nhóm ngành Công nghệ May, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ MayHiểu biết về kinh tế, chính trị

cong-nghe-vat-lieu-det,-may-2021

Công nghệ vật liệu dệt, may (2021)

12/03/2021 11:23:31 2560

Áp dụng được các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt may; Áp dụng được các kiến thức về phương pháp sản xuất và hoàn tất sản phẩm dệt may để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất, tham gia phát triển sản phẩm, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, các dự án trong các hệ thống sản xuất và kinh doanh sản phẩm dệt may

ky-thuat-he-thong-cong-nghiep-2021

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (2021)

12/03/2021 11:24:39 4394

Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành, tối ưu hóa hệ thống sản xuất

cong-nghe-ky-thuat-khuon-mau-2021

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (2021)

12/03/2021 11:25:37 5425

Có kiến thức chuyên môn của ngành Công nghệ kỹ thuật Khuôn mẫu thích ứng với môi trường làm việc và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ; Có kiến thức khoa học cơ bản để tiếp thu, vận dụng và phát triển tri thức trong lĩnh vực công nghệ khuôn mẫu;

ngon-ngu-anh-2021

Ngôn ngữ Anh (2021)

12/03/2021 11:26:26 5189

Có kiến thức cần thiết và kỹ năng biên phiên dịch, đồng thời vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ đã học vào thực tế; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của các nước nói Tiếng Anh để thích ứng với môi trường hội nhập