cong-nghe-ky-thuat-moi-truong-2021

Công nghệ kỹ thuật môi trường (2021)

18/02/2020 07:00:00 5167

Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành; các quá trình vật lý, hóa học, sinh học của kỹ thuật môi trường, hệ thống sản xuất và phát thải, đề xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giảm thiểu, hạn chế và xử lý phát thải gây ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững

cong-nghe-thuc-pham-2021

Công nghệ thực phẩm (2021)

18/02/2020 07:00:00 7904

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành Công nghệ thực phẩm nói riêng giúp có thể thực hiện quá trình sản xuất thực phẩm, đổi mới công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm mới; phân tích, kiểm tra đánh giá chất lượng thực phẩm; tham gia xây dựng thực đơn, chế biến thức ăn tại các khách sạn, doanh trại quân đội, khu công nghiệp…

cong--nghe-thong-tin-2021

Công nghệ thông tin (2021)

18/02/2020 07:00:00 24751

Hiểu kiến trúc, nguyên lý hoạt động của máy tính và các thiết bị ngoại vi, nguyên tắc biểu diễn và xử lý thông tin trên máy tính, nguyên lý và phương pháp thiết kế hệ điều hành; Nắm được các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình cơ bản; có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính; Có kiến thức chuyên sâu để tự nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng các hệ thống phần mềm

quan-tri-khach-san-2021

Quản trị khách sạn (2021)

18/02/2020 07:00:00 8520

Có hiểu biết về kinh tế và các vấn đề đương đại liên quan ngành du lịch để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng; Có kiến thức cơ bản trong ngành du lịch và những kiến thức chuyên sâu về tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng như kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định trong môi trường du lịch

quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2021)

18/02/2020 07:00:00 8385

Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn sâu của ngành dịch vụ và lữ hành

du-lich-2021

Du lịch (2021)

18/02/2020 07:00:00 9409

Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành hướng dẫn du lịch; Có khả năng nghiên nghiên cứu khoa học và học tập ở trình độ cao hơn; Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch

kinh-te-dau-tu-2021

Kinh tế đầu tư (2021)

18/02/2020 07:00:00 5471

Sinh viên năm vững về kiến thức thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, vận dụng tốt cho việc phát hiện, đánh giá và ra quyết định về cơ hội đầu tư; Hiểu rõ nội dung, cách thức và phương pháp lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư

tieng-viet-va-van-hoa-viet-nam-2021

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (2021)

18/02/2020 07:00:00 2638

Đào tạo nguồn nhân lực sử dụng tiếng Việt có chất lượng cao, góp phần quảng bá về đất nước và văn hóa Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thông qua đó củng cố và phát triển mối giao lưu và quan hệ quốc tế.

ngon-ngu-nhat-2021

Ngôn ngữ Nhật (2021)

18/02/2020 07:00:00 6401

Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản

ngon-ngu-han-quoc-2021

Ngôn ngữ Hàn Quốc (2021)

18/02/2020 07:00:00 7876

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào tạo để tạo tiền đề học tốt các môn chuyên ngành, đồng thời đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục đất nước Hàn Quốc để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc