cu-nhan-kiem-toan

Cử nhân Kiểm toán

17/03/2019 20:13:45 2033

Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học kinh tế phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; Có kiến thức cơ bản về toán học, thống kê là cơ sở nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có hiểu biết chuyên sâu về kiến thức cơ sở ngành kế toán (như kinh tế học, marketing, thống kê, tài chính, pháp luật kinh doanh...

ky-su-khoa-hoc-may-tinh

Kỹ sư Khoa học máy tính

17/03/2019 20:19:45 4832

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;Có kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm vững công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã nguồn mở

ky-su-ky-thuat-phan-mem

Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm

17/03/2019 20:23:55 4660

; Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ phần mềm.

ky-su-he-thong-thong-tin

Kỹ sư Hệ thống thông tin

17/03/2019 20:25:52 3182

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; Có kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành

ky-su-cong-nghe-thong-tin

Kỹ sư Công nghệ thông tin

17/03/2019 20:30:00 9895

Có kiến thức chuyên sâu để tự nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng các hệ thống phần mềm; hiểu các nguyên tắc quản lý dự án CNTT, đảm bảo chất lượng phần mềm; Có kiến thức về đa phương tiện và các công cụ xử lý đa phương tiện

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-co-khi

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí

17/03/2019 20:40:41 5743

Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc tập thể thích hợp trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hoá, đa quốc gia; Có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cũng như hiểu biết kinh tế, chính trị; Có kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các sản phẩm cũng như hệ thống sản xuất trong các hệ thống sản xuất công nghiệp

ky-su-cong-nghe-ky-thuat-co-dien-tu

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

17/03/2019 20:50:26 5016

Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc tập thể thích hợp trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hoá, đa quốc gia; Có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cũng như hiểu biết kinh tế, chính trị; Có kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các sản phẩm cũng như hệ thống cơ điện tử trong các hệ thống sản xuất công nghiệp

ky-su-mang-may-tinh-va-truyen-thong-du-lieu

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

17/03/2019 20:21:14 2338

Có kỹ năng tốt về phân tích, mô phỏng, tích hợp và thiết kế từ các hệ thống rời rạc đến phức tạp; Có kỹ năng tốt về kiểm tra, bảo trì và sữa chữa các thiết bị Truyền thông và mạng máy tính; Có kỹ năng tốt về lắp đặt, vận hành các thiết bị truyền thông, mạng máy tính.

cu-nhan-thiet-ke-thoi-trang

Cử nhân Thiết kế Thời trang

01/04/2019 23:34:34 5082

Cử nhân Thiết kế thời trang có kiến thức về thẩm mỹ, vật liệu; có khả năng nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang; kỹ năng vẽ hình họa; kỹ thuật thiết kế và hoàn thiện sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức nguyên phụ liệu và tính giá thành sản phẩm

cu-nhan-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-

Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20/03/2019 13:43:33 4832

Có các kiến thức cơ sở, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn sâu của ngành dịch vụ và lữ hành; các kiến thức về các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong môi trường du lịch.