ngon-ngu-trung-quoc-2021

Ngôn ngữ Trung Quốc (2021)

04/05/2021 08:45:13 6491

Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc; Có kiến thức tin học để khai thác các phần mềm được ứng dụng trong chuyên ngành được đào tạo

ngon-ngu-han-quoc-2021

Ngôn ngữ Hàn Quốc (2021)

12/03/2021 11:28:50 5279

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào tạo để tạo tiền đề học tốt các môn chuyên ngành, đồng thời đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục đất nước Hàn Quốc để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Hàn Quốc

ngon-ngu-nhat-2021

Ngôn ngữ Nhật (2021)

12/03/2021 11:39:34 4585

Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với khối ngành được đào; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của nước bản ngữ để thích ứng với môi trường giao lưu kinh tế và chuyển giao công nghệ kỹ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản

tieng-viet-va-van-hoa-viet-nam-2021

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (2021)

12/03/2021 11:40:52 1701

Đào tạo nguồn nhân lực sử dụng tiếng Việt có chất lượng cao, góp phần quảng bá về đất nước và văn hóa Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thông qua đó củng cố và phát triển mối giao lưu và quan hệ quốc tế.

kinh-te-dau-tu-2021

Kinh tế đầu tư (2021)

12/03/2021 11:42:15 3866

Sinh viên năm vững về kiến thức thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin, vận dụng tốt cho việc phát hiện, đánh giá và ra quyết định về cơ hội đầu tư; Hiểu rõ nội dung, cách thức và phương pháp lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư

du-lich-2021

Du lịch (2021)

12/03/2021 11:43:41 7761

Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành hướng dẫn du lịch; Có khả năng nghiên nghiên cứu khoa học và học tập ở trình độ cao hơn; Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch

quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh-2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2021)

12/03/2021 11:44:45 6572

Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn sâu của ngành dịch vụ và lữ hành

quan-tri-khach-san-2021

Quản trị khách sạn (2021)

12/03/2021 11:45:40 7039

Có hiểu biết về kinh tế và các vấn đề đương đại liên quan ngành du lịch để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng; Có kiến thức cơ bản trong ngành du lịch và những kiến thức chuyên sâu về tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng như kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định trong môi trường du lịch

thiet-ke-thoi-trang2021

Thiết kế thời trang(2021)

15/03/2021 16:16:40 7658

Có kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên khoa học, Văn hóa - Nghệ thuật, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở khối ngành và ngành: có kiến thức về thẩm mỹ, vật liệu; Có khả năng nghiên cứu thị trường, xu hướng thời trang; kỹ năng vẽ hình họa; kỹ thuật thiết kế và hoàn thiện sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật

quan-tri-kinh-doanh-2021

Quản trị kinh doanh (2021)

10/03/2021 14:16:07 15470

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh như khởi sự kinh doanh, hoạch định chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị marketing…Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn