ngon-ngu-anh-2021

Ngôn ngữ Anh (2021)

18/02/2020 07:00:00 6633

Có kiến thức cần thiết và kỹ năng biên phiên dịch, đồng thời vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ đã học vào thực tế; Có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và phong tục của các nước nói Tiếng Anh để thích ứng với môi trường hội nhập

cong-nghe-ky-thuat-khuon-mau-2021

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (2021)

18/02/2020 07:00:00 7525

Có kiến thức chuyên môn của ngành Công nghệ kỹ thuật Khuôn mẫu thích ứng với môi trường làm việc và sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ; Có kiến thức khoa học cơ bản để tiếp thu, vận dụng và phát triển tri thức trong lĩnh vực công nghệ khuôn mẫu;

ky-thuat-he-thong-cong-nghiep-2021

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (2021)

18/02/2020 07:00:00 6910

Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành, tối ưu hóa hệ thống sản xuất

cong-nghe-vat-lieu-det,-may-2021

Công nghệ vật liệu dệt, may (2021)

18/02/2020 07:00:00 3749

Áp dụng được các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt may; Áp dụng được các kiến thức về phương pháp sản xuất và hoàn tất sản phẩm dệt may để giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất, tham gia phát triển sản phẩm, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, các dự án trong các hệ thống sản xuất và kinh doanh sản phẩm dệt may

cong-nghe-det,-may-2021

Công nghệ dệt, may (2021)

18/02/2020 07:00:00 6837

Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở nhóm ngành Công nghệ May, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ MayHiểu biết về kinh tế, chính trị

cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-2021

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2021)

18/02/2020 07:00:00 14896

Có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa để: phân tích, tính toán, thiết kế, chế tạo, lập trình, mô phỏng các thiết bị và hệ thống đo lường điều khiển tự động hóa, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

cong-nghe-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-2021

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (2021)

18/02/2020 07:00:00 12323

Có các kiến thức cơ sở về ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; kiến thức chuyên ngành phục vụ thiết kế, vận hành, bảo trì các hệ thống có sử dụng vi điều khiển, PLC, mạng truyền thông công nghiệp và các hệ thống viễn thông

cong-nghe-ky-thuat-dien,-dien-tu-2021

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (2021)

18/02/2020 07:00:00 14519

Có khả năng vận dụng những hiểu biết này để giải quyết các vấn đề khoa học-kỹ thuật chuyên ngành; Có khả năng vận dụng những kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn Kỹ thuật điện, điện tử; Có kiến thức chuyên ngành; làm chủ các công cụ phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và vận hành hệ thống cung cấp điện, thiết bị điện, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

cong-nghe-ky-thuat-nhiet-2021

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (2021)

18/02/2020 07:00:00 5266

Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị điện, phân tích tổng hợp các bài toán về kỹ thuật nhiệt lạnh, hệ thống điều hoà không khí, về điều khiển hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp

cong-nghe-ky-thuat-o-to-2021

Công nghệ kỹ thuật ô tô (2021)

18/02/2020 07:00:00 21976

Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật ô tô; có khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật và chuyên ngành về công nghệ kĩ thuật Ô tô