nganh-kinh-te-dau-tu

Ngành Kinh tế đầu tư

03/04/2018 14:29:01 1717

Đầu tư là hoạt động khởi nguồn và thúc đẩy sự phát triển của mọi doanh nghiệp, là hoạt động xuyên suốt quá trình phát triển của một nền kinh tế. Nhu cầu nhân lực về đầu tư ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và sự thăng tiến mạnh mẽ cho các cử nhân ngành kinh tế đầu tư.

nganh-quan-tri-nhan-luc

Ngành Quản trị nhân lực

03/04/2018 14:33:07 779

Trong tất cả các tổ chức, nhân lực luôn là một nguồn lực có vai trò quan trọng cho sự hình thành và phát triển của một tổ chức. Trong quá trình hoạt động của tổ chức, tuyển dụng được nhân sự phù hợp đã khó, mà giữ chân được nhân sự làm việc hiệu quả còn khó khăn hơn. Vì vậy, công tác nhân sự tại các tổ chức giữ vai trò không thể thiếu trong bất kì tổ chức nào và công tác này đòi hỏi phải có một bộ phân chuyên trách, có năng lực chuyên môn và tố chất phù hợp.

nganh-quan-tri-van-phong

Ngành Quản trị văn phòng

03/04/2018 14:39:18 768

hương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng hướng đến hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị, tổ chức sự kiện. Trang bị sâu những kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp về công tác văn phòng, quản trị văn phòng để sau khi tốt nghiệp người học có thể thực hiện tốt những công việc của một chuyên viên văn phòng hoặc quản lý, điều hành văn phòng của các cơ quan, tổ chức.

nganh-cong-nghe-ky-thuat-nhiet

Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt

03/04/2018 14:56:51 1165

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt là ngành công nghệ liên quan đến việc ứng dụng các kỹ thuật thuộc lĩnh vực nhiệt và các công nghệ hiện đại khác như: kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật vi điều khiển, điện tử công suất, kỹ thuật cơ khí.. vào việc thiết kế chế tạo, điều khiển vận hành các thiết bị nhiệt lạnh trong các nhà máy xí nghiệp công nghiệp và trong đời sống.

nganh-cong-nghe-thuc-pham

Ngành Công nghệ thực phẩm

03/04/2018 15:01:32 2048

Ngành Công nghệ thực phẩm là một ngành kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về toán học, khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn

nganh-quan-tri-khach-san

Ngành Quản trị khách sạn

03/04/2018 10:23:15 1114

Ngành Quản trị khách sạn nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Du lịch và Khách sạn. Sau khi tốt nghiệp, người học có:  Đạo đức, ý thức và thái độ đúng đắn về nghề nghiệp; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ được đào tạo; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và nghiên cứu phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn, lữ hành trong và ngoài nước.

nganh-quan-tri-dich-vu-du-lich-va-lu-hanh

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

03/04/2018 10:21:07 990

Cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và trách nhiệm; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng; Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực; Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong các doanh nghiệp du lịch và lữ hành;

nganh-ke-toan

Ngành Kế toán

03/04/2018 13:24:46 405

Trong nền kinh tế đang phát triển ở Việt Nam, với số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng, nhu cầu nhân lực kế toán rất lớn đặc biệt là nhân lực trình độ Đại học có kiến thức chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận chức năng như kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế thuộc các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.

nganh-kiem-toan

Ngành Kiểm toán

03/04/2018 13:25:29 301

Việt Nam đang trong qua trình hội nhập sâu rộng, Nhu cầu cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn định giá, thuế,..ngày càng cao. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường chứng khoán, vấn đề minh bạch công bố thông tin kế toán trong các Báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự xác nhận của kiểm toán viên đối với công ty Niêm yết và các công ty đại chúng. Do đó nhu cầu nhân lực kiểm toán rất lớn đặc biệt là nhân lực trình độ đại học có kiến thức chuyên môn tốt, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp.

nganh-quan-tri-kinh-doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

03/04/2018 13:26:57 721

Quản trị kinh doanh là hoạt động mang lại nguồn thu cho các doanh nghiệp và mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Hoạt động kinh doanh đang diễn ra vô cùng sôi động trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Điều này khiến cho nhu cầu nhân lực trong ngành quản trị kinh doanh ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội việc làm, sự thăng tiến nghề nghiệp mạnh mẽ cho các cử nhân ngành quản trị kinh doanh.