nganh-he-thong-thong-tin

Ngành Hệ thống thông tin

03/04/2018 11:50:19 7730

Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin, dữ liệu, tri thức nhằm đạt được mục tiêu định trước. Việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin thường gắn với yêu cầu của tổ chức cụ thể. Các tổ chức đó có thể là cơ quan, xí nghiệp, ngân hàng, trường học, v.v...

nganh-cong-nghe-ky-thuat-o-to

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

03/04/2018 11:36:38 1159

Ngành công nghệ ôtô hiện nay là một ngành vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với sự phát triển của xã hội.

nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

03/04/2018 11:38:10 653

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học đào tạo sinh viên trở thành những Kỹ sư có kiến thức cơ sở và chuyên sâu về công nghệ hóa học trong các lĩnh vực: Công nghệ Hoá hữu cơ, Công nghệ Hoá vô cơ, Công nghệ Hóa dầu, Công nghệ Hóa dược và Hóa phân tích.

nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-tu----vien-thong

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

03/04/2018 11:41:12 2753

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông đào tạo kỹ sư có trình độ chuyên môn về lĩnh vực điện tử và viễn thông.

nganh-ky-thuat-phan-mem

Ngành Kỹ thuật phần mềm

17/01/2019 10:56:49 1279

Đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 400.000 nhân lực ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Thiếu hụt nguồn nhân lực ngành này đã lên mức báo động đỏ, đặc biệt nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm.

nganh-ngon-ngu-anh

Ngành Ngôn ngữ Anh

03/04/2018 10:30:13 438

Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp vững vàng, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

ngon-ngu-trung-quoc

Ngôn ngữ Trung Quốc

03/04/2018 10:25:26 705

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp,có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc biên phiên dịch tiếng Trung Quốc

nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

17/01/2019 11:10:12 1869

Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành công nghệ kĩ thuật cơ khí nói riêng, có đủ năng lực vận dụng được các kiến thức về các quá trình vật lý, hoá học và khoa học vật liệu trong việc phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo trì các sản phẩm cũng như hệ thống sản xuất trong các hệ thống sản xuất công nghiệp