de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2024

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2024

21/03/2024 03:00:00 8184

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2023

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

10/04/2023 07:00:00 18763

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022-dieu-chinh-ngay-2262022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 (Điều chỉnh ngày 22/6/2022)

22/06/2022 07:00:00 12935

Đề án có điều chỉnh một số nội dung theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

25/04/2022 10:00:00 11882

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

de--an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-dieu-chinh-ngay-1082021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (Điều chỉnh ngày 10/8/2021)

24/08/2021 07:00:00 6360

Đề án bổ sung thêm phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT cho thí sinh đủ điều kiện đã đăng kí dự thi nhưng không tham dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do giãn cách xã hội (bao gồm cả thí sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp).

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

02/04/2021 07:00:00 11449

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

31/05/2020 07:00:00 14404

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

20/03/2019 07:00:00 10751

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2019

de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

22/03/2018 07:00:00 2400

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; Tham gia xây dựng chính sách phát triển ngành; Phổ biến tri thức khoa học công nghệ đến doanh nghiệp và cộng đồng.