de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022-dieu-chinh-ngay-2262022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 (Điều chỉnh ngày 22/6/2022)

22/06/2022 07:00:00 9957

Đề án có điều chỉnh một số nội dung theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

25/04/2022 10:00:00 9391

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

de--an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021-dieu-chinh-ngay-1082021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 (Điều chỉnh ngày 10/8/2021)

24/08/2021 07:00:00 4361

Đề án bổ sung thêm phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT cho thí sinh đủ điều kiện đã đăng kí dự thi nhưng không tham dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do giãn cách xã hội (bao gồm cả thí sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp).

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

02/04/2021 07:00:00 9672

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2020

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

31/05/2020 07:00:00 12856

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

20/03/2019 07:00:00 9024

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2019

de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

22/03/2018 07:00:00 599

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; Tham gia xây dựng chính sách phát triển ngành; Phổ biến tri thức khoa học công nghệ đến doanh nghiệp và cộng đồng.