ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 07:00:00 1795

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học chính năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-theo-cac-phuong-thuc-2,-4,-5,-6-

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6

30/06/2023 17:00:00 6772

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6

diem-chuan-trung-tuyen-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2022

08/03/2023 07:00:00 9977

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2022, Danh mục các ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023

diem-chuan-trung-tuyen--dai-hoc-chinh-quy-cac-nam-2020,-2021,-2022

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy các năm 2020, 2021, 2022

09/02/2023 07:00:00 4358

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức đại học chính quy của các năm 2020, 2021, 2022

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy--2022-theo-phuong-thuc-3-va-6

Điểm chuấn trúng tuyển đại học chính quy 2022 theo phương thức 3 và 6

09/01/2023 07:00:00 2348

Điểm chuấn trúng tuyển đại học chính quy 2022 theo phương thức 3 (Xét kết quả thi TN THPT) và phương thức 6 (Đánh giá tư duy - ĐHBK Hà Nội)

diem-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022--theo-cac-phuong-thuc-2,4,5-

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 2,4,5

20/07/2022 07:00:00 5538

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 2,4,5

diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2019,-2020,-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019, 2020, 2021

14/05/2022 07:00:00 7390

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019,2020, 2021 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-doi-voi-thi-sinh-xet-tuyen-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

15/09/2021 07:00:00 12513

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

chi-tieu-2021,-diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2018-2019-2020

Chỉ tiêu 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

29/03/2021 07:00:00 14540

Chỉ tiêu đại học chính quy 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 07:00:00 16032

Trường Đại học Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020