diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 10:32:14 2644

Trường Đại học Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-cac-nam-2019,-2018,-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

26/08/2020 15:17:59 10616

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy các năm 2019, 2018, 2017

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017-2018,-chi-tieu-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017-2018, Chỉ tiêu 2019

27/02/2019 15:12:32 39495

Thí sinh có thể tham khảo Bảng điểm chuẩn trúng tuyển từ 2016 đến 2018

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017

06/04/2018 08:43:01 694

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2016-2017 cho thí sinh tham khảo