ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024--theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-som

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm

19/06/2024 07:00:00 6809

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 2, 4, 5, 6)

diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-cac-nam-2022-2023

Điểm chuẩn đại học chính quy các năm 2022-2023

13/03/2024 07:00:00 6102

Điểm chuẩn đại học chính quy các phương thức xét tuyển năm 2022 - 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 07:00:00 4638

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học chính năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-theo-cac-phuong-thuc-2,-4,-5,-6-

Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6

30/06/2023 17:00:00 11878

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6

diem-chuan-trung-tuyen-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2022

08/03/2023 07:00:00 11450

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2022, Danh mục các ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023

diem-chuan-trung-tuyen--dai-hoc-chinh-quy-cac-nam-2020,-2021,-2022

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy các năm 2020, 2021, 2022

09/02/2023 07:00:00 5371

Điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức đại học chính quy của các năm 2020, 2021, 2022

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy--2022-theo-phuong-thuc-3-va-6

Điểm chuấn trúng tuyển đại học chính quy 2022 theo phương thức 3 và 6

09/01/2023 07:00:00 3092

Điểm chuấn trúng tuyển đại học chính quy 2022 theo phương thức 3 (Xét kết quả thi TN THPT) và phương thức 6 (Đánh giá tư duy - ĐHBK Hà Nội)

diem-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022--theo-cac-phuong-thuc-2,4,5-

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 2,4,5

20/07/2022 07:00:00 6438

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức 2,4,5

diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2019,-2020,-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019, 2020, 2021

14/05/2022 07:00:00 8197

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019,2020, 2021 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-doi-voi-thi-sinh-xet-tuyen-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

15/09/2021 07:00:00 13584

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021