diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-doi-voi-thi-sinh-xet-tuyen-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

16/09/2021 06:02:22 2542

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

chi-tieu-2021,-diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2018-2019-2020

Chỉ tiêu 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

29/03/2021 15:05:39 10250

Chỉ tiêu đại học chính quy 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 10:32:14 11102

Trường Đại học Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-cac-nam-2019,-2018,-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

26/08/2020 15:17:59 11828

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy các năm 2019, 2018, 2017

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017-2018,-chi-tieu-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017-2018, Chỉ tiêu 2019

27/02/2019 15:12:32 39975

Thí sinh có thể tham khảo Bảng điểm chuẩn trúng tuyển từ 2016 đến 2018

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017

06/04/2018 08:43:01 1011

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2016-2017 cho thí sinh tham khảo