diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2019,-2020,-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019, 2020, 2021

14/05/2022 07:00:00 1965

Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2019,2020, 2021 và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-doi-voi-thi-sinh-xet-tuyen-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-2021

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

15/09/2021 07:00:00 6046

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

chi-tieu-2021,-diem-chuan-trung-tuyen-cac-nam-2018-2019-2020

Chỉ tiêu 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

29/03/2021 07:00:00 11316

Chỉ tiêu đại học chính quy 2021, Điểm chuẩn trúng tuyển các năm 2018-2019-2020

diem-chuan-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020

Điểm chuẩn đại học chính quy năm 2020

05/10/2020 07:00:00 11841

Trường Đại học Công bố Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2020

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-cac-nam-2019,-2018,-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học các năm 2019, 2018, 2017

06/03/2020 07:00:00 12101

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy các năm 2019, 2018, 2017

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017-2018,-chi-tieu-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017-2018, Chỉ tiêu 2019

11/01/2019 07:00:00 40116

Thí sinh có thể tham khảo Bảng điểm chuẩn trúng tuyển từ 2016 đến 2018

diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-2016-2017

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2016-2017

22/03/2018 07:00:00 1105

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2016-2017 cho thí sinh tham khảo