Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

23/05/2019 10:16:04 933

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đào tạo kỹ sư có trình độ lý thuyết vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn của công nghệ kỹ thuật cơ khí nhanh và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu về đội ngũ lao động tri thức có chất lượng cao. Với kiến thức được trang bị trong Nhà trường, kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí có khả năng tự học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

      Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí vận dụng tốt kiến thức khoa học cơ bản như: toán, vật lý, hoá học… trong việc nghiên cứu các môn học cơ sở ngành: Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật... các môn học chuyên ngành gia công kim loại, CAD, CAM, công nghệ CNC…và các môn học khoa học xã hội - nhân văn như: Tiếng anh, khoa học quản lý làm cơ sở trong việc giải quyết các vấn đề thiết kế và công nghệ chế tạo sản phẩm cơ khí cũng như trong việc phát triển nghề nghiệp.

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có năng lực tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới); thiết kế giải pháp công nghệ để chế tạo các sản phẩm cơ khí; Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp; Sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc; Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc theo nhóm đủ để làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa và đa quốc gia.

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Thường xuyên rèn luyện có sức khoẻ tốt; Luôn học tập, nâng cao trình độ; Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội; Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, môi trường áp lực cao.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí với những kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất được đào tạo rèn luyện tiếp cận với công nghệ mới trong trường sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư đảm nhận công việc thiết kế, triển khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất lượng tại các cơ sở sản xuất hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các dịch vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.