Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

23/05/2019 10:15:35 147

GIỚI THIỆU

 Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên sâu về công nghệ xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý nước, xử lý khí, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.

Các Kỹ sư công nghệ môi trường có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống xử lý chất thải rắn, xử lý nước, xử lý khí; quản lý chất lượng môi trường, phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư công nghệ môi trường có thể làm việc trong các lĩnh vực vận hành, thiết kế các thiết bị, hệ thống xử lý môi trường; quan trắc môi trường; quản lý chất lượng môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên; tham gia các dự án bảo vệ môi trường.

Kỹ sư công nghệ môi trường có thể làm tại các Sở Tài nguyên môi trường, Phòng tài nguyên môi trường thuộc các tỉnh, thành phố, huyện; các trung tâm quan trắc môi trường; các nhà máy xí nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản, các nhà máy có hệ thống xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý rác thải; các công ty cấp thoát nước.

Kỹ sư công nghệ môi trường có thể nghiên cứu tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học liên quan.