Ngành Công nghệ thực phẩm

23/05/2019 11:01:34 1197

GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm người học được cấp bằng Kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm có được các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất sau:

1. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học cơ bản nhằm đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

2. Có các kiến thức cơ sở kĩ thuật nói chung và ngành Công nghệ Thực phẩm nói riêng, có đủ năng lực vận dụng được các kiến thức về các quá trình hoá học, hóa lý, sinh học,… trong việc phát hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận và đổi mới công nghệ chế biến, phân tích, kiểm tra, bảo quản thực phẩm, phát triển sản phẩm mới, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, hoặc giảng dạy ngành khoa học thực phẩm tại các cơ sở đào tạo... đáp ứng với sự phất triển của ngành và xã hội. Có tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu;

3. Có khả năng tư duy, kĩ năng làm việc độc lập, làm việc tập thể thích hợp trong môi trƣờng làm việc liên ngành, đa văn hoá, đa quốc gia;

4. Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm sau khi tốt nghiệp công tác tại các cơ sở và lĩnh vực sau:

+ Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nƣớc và quốc tế sản xuất và kinh doanh thực phẩm;

+ Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu về thực phẩm và dinh dưỡng;