Ngành Du lịch

25/05/2019 03:07:18 172

GIỚI THIỆU

Cử nhân Ngành du lịch trở thành nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Cử nhân Ngành du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có kỹ năng tư duy sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cử nhân ngành Du lịch có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có kiến thức chuyên ngành du lịch như: kiến thức về thiết kế chương trình; tư vấn và bán sản phẩm du lịch; hướng dẫn du lịch; quản lý và giám sát đoàn khách. Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch. Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. Có năng lực thực hành hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch.

Trong quá trình học tập sinh viên được thực hành các kĩ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tại các phòng học thực hành hiện đại. Được tham quan, thực hành, thực tế tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu du lịch, danh thắng, di tích lịch sử v.v…

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH CÓ KHẢ NĂNG:

01. Khả năng hướng dẫn du lịch tại điểm.

02. Khả năng hướng dẫn du lịch theo tuyến du lịch.

03. Khả năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt.

04. Khả năng thiết kế chương trình du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

05. Khả năng tư vấn và bán các sản phẩm du lịch.

06. Khả năng quản lý và giám sát đoàn khách theo chương trình du lịch.

07. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng các công trình khoa học trong lĩnh vực du lịch.

08. Khả năng nhận biết tâm lý, tham gia và phát triển nhóm; mở rộng và liên kết với các đối tác, thực hiện chức năng của một thành viên để phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

09. Nhận thức và thực hiện được trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.

10. Khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

11. Khả năng học tập suốt đời.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp ngành du lịch có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

1. Hướng dẫn viên du lịch

2. Quản lý đoàn khách

3. Nhân viên marketing du lịch

4. Điều hành tour

5. Quản lý du lịch

6. Giáo viên