Ngành Kinh tế đầu tư

25/05/2019 02:50:26 304

GIỚI THIỆU

Đầu tư là hoạt động khởi nguồn và thúc đẩy sự phát triển của mọi doanh nghiệp, là hoạt động xuyên suốt quá trình phát triển của một nền kinh tế. Nhu cầu nhân lực về đầu tư ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và sự thăng tiến mạnh mẽ cho các cử nhân ngành kinh tế đầu tư.

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế đầu tư trước hết trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội. Tiếp theo, chương trình chú trọng phát triển năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế đầu tư. Cụ thể như kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về: Phát hiện và nắm bắt cơ hội đầu tư; lập và phân tích dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư… Người học còn được đào tạo tư duy chiến lược, tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp để thích nghi tốt với bối cảnh hội nhập kinh tế tại Việt Nam hiện nay.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên được trải nghiệm các hoạt động đầu tư thực tế để tự đánh giá và hoàn thiện năng lực nghề nghiệp dưới sự trợ giúp của các giảng viên doanh nhân tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Điều đó giúp sinh viên có thể thích nghi và đảm nhận tốt công việc ngay từ khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các bộ phận chức năng về dự án, kế hoạch trong doanh nghiệp, các tổ chức tài chính hoặc các cơ quan quản nhà nước trong các vị trí khác nhau như: Quản lý thị trường; Lập kế hoạch, dự án; Phân tích và thẩm định dự án đầu tư; Tư vấn và giám sát dự án; Quản lý dự án đầu tư.