Ngành Kỹ thuật phần mềm

23/05/2019 10:18:00 479

GIỚI THIỆU

Đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 400.000 nhân lực ngành Công nghệ thông tin (CNTT). Thiếu hụt nguồn nhân lực ngành này đã lên mức báo động đỏ, đặc biệt nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm. Ngành Kỹ thuật phần mềm của Đại học Công nghiệp Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực công nghiệp phần mềm. Đây là một ngành đào tạo năng động nhất hiện nay trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, yêu cầu người học phải được liên tục cập nhật các công nghệ mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất phần mềm. Với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, đã trải nghiệm ở các dự án phần mềm, Bộ môn Công nghệ phần mềm sẽ trang bị cho sinh viên khả năng quản lý một dự án phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế các hệ thống thông tin, lập trình và kiểm thử phần mềm, và làm chủ các công nghệ phát triển phần mềm trên máy vi tính và điện thoại thông minh. Trong thời gian học, sinh viên có điều kiện thực tập và tham gia các dự án phần mềm ở Samsung, Foxconn, FPT Software, Misa, Gameloft, VCCorp, ITG, và các công ty khác tại Hà Nội.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc ở bộ phận phát triển phần mềm hoặc hỗ trợ kỹ thuật của các công ty phần mềm, các cơ quan nhà nước, và các tổ chức, doanh nghiệp khác ứng dụng phần mềm trong sản xuất, kinh doanh. Người học cũng có khả năng làm cán bộ nghiên cứu, giáo viên ở các trường, viện, và các cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin. Nếu không muốn làm các công việc trên, người học có thể đảm nhận các vị trí ở văn phòng ví dụ như cán bộ quản trị văn phòng, nhân viên bán hàng online, và nhân viên nhập liệu.

Phát triển phần mềm

Hỗ trợ kỹ thuật

Đào tạo

Văn phòng

Quản lý dự án phần mềm

Quản trị mạng

Giảng viên

Quản lý văn phòng

Phân tích thiết kế

Kỹ thuật viên tin học

Nghiên cứu viên

SEO

Lập trình viên

Quản trị cơ sở dữ liệu

Giáo viên

Bán hàng online

Kiểm thử

Bảo trì phần mềm

Nhân viên nhập liệu