Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

25/05/2019 02:22:09 454

GIỚI THIỆU

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu là ngành học đóng vai trò quan trọng, tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo kỹ sư có trình độ đại học. Chương trình đào tạo hướng đến trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng:

- Thiết kế, tổng hợp và điều khiển được các mạch điện tử từ đơn giản đến phức tạp

- Biết sử dụng một số phần mềm để mô phỏng và đánh giá hoạt động của các hệ thống thông tin.

- Biết thiết kế, lắp đặt, triển khai, quản trị và vận hành khai thác các hệ thống không dây truyền cự ly ngắn ứng dụng trong các hệ thống giám sát và điều khiển.

- Có khả năng tích hợp các mạch điện tử và hệ thống thông tin.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm đương được nhiều vị trí công tác khác nhau tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy về lĩnh vực  Truyền thông và Mạng máy tính  như Kỹ thuật viên phát triển phần mềm và phần cứng, quản trị hệ thống mạng… Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.