Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23/05/2019 10:56:51 569

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và trách nhiệm; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng; Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực; Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo và năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ trong các doanh nghiệp du lịch và lữ hành; Thích nghi với môi trường làm việc; Có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ và sự hội nhập quốc tế.

- Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có các kiến thức cơ sở, kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn sâu của ngành dịch vụ và lữ hành; các kiến thức về các kỹ năng nghề nghiệp và tư duy sáng tạo trong  môi trường du lịch.

- Có các kỹ năng liên cá nhân: giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia và hội nhập quốc tế.

- Có hiểu biết kinh tế, chính trị và các vấn đề đương đại liên quan ngành du lịch để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên Marketing, điều hành tour trong các doanh nghiệp kinh doanh  lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện...

- Trưởng nhóm, giám sát,  hoặc quản lý các bộ phận kinh doanh, nhân sự, quan hệ khách hàng, nghiên cứu và phát triển thị trường, quan hệ công chúng (PR)  tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành...

- Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp có liên quan đến du lịch và lữ hành: Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch,Vu lữ hành, Vụ khách sạn, Sở du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch …

- Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu; liên quan tới các lĩnh vực du lịch và lữ hành