Ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao

25/05/2019 02:25:28 666

GIỚI THIỆU

Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Thế giới giờ đây trở thành một ngôi nhà toàn cầu. Công việc kinh doanh của các doanh nghiệp không còn bị hạn chế bởi biên giới quốc gia. Điều này khiến cho nhu cầu về nguồn nhân quản trị kinh doanh chất lượng cao, có kinh nghiệm thực tế, năng lực quản lý, có ngoại ngữ để tác nghiệp trong môi trường quốc tế ngày càng trở nên bức thiết.

Chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có tư duy chiến lược, có khả năng khởi sự kinh doanh, có kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định quản trị kinh doanh, có năng lực tiếng Anh, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường quốc tế.

Chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao được chuẩn hóa theo chương trình quốc tế, trong đó có 20% học phần chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên được học tập trong môi trường năng động, sáng tạo, được thực hành các kỹ năng chuyên môn, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên nhiệt tình, uy tín của các trường đại học trong và ngoài nước. Điều này giúp cho sinh viên vừa có năng lực và kinh nghiệm xã hội ngay sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc như hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.