Ngành Quản trị kinh doanh

20/01/2020 21:08:28 796

GIỚI THIỆU

Chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, kiến thức chuyên sâu về quản trị và kinh doanh, có tư duy chiến lược, có kỹ năng lập luận, phân tích, tổng hợp và ra quyết định quản trị kinh doanh trong thực tiễn công việc, đặc biệt, có kỹ năng khởi sự kinh doanh, tự kiến tạo hoạt động kinh doanh của riêng mình trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được nghiên cứu những tình huống quản trị kinh doanh được rút ra từ thực tiễn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên doanh nhân nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Điều này sẽ giúp sinh viên bắt kịp ngay với công việc sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc như hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.