Ngành Quản trị nhân lực

25/05/2019 02:57:49 382

GIỚI THIỆU

Trong tất cả các tổ chức, nhân lực luôn là một nguồn lực có vai trò quan trọng cho sự hình thành và phát triển của một tổ chức. Trong quá trình hoạt động của tổ chức, tuyển dụng được nhân sự phù hợp đã khó, mà giữ chân được nhân sự làm việc hiệu quả còn khó khăn hơn. Vì vậy, công tác nhân sự tại các tổ chức giữ vai trò không thể thiếu trong bất kì tổ chức nào và công tác này đòi hỏi phải có một bộ phân chuyên trách, có năng lực chuyên môn và tố chất phù hợp.

Chương trình cử nhân quản trị nhân lực trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phân tích công việc, hoạch định nguồn lực con người, thu hút và tuyển dụng nhân lực, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá và đãi ngộ nhân sự. Ngoài ra, sinh viên còn được bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả trong các loại hình tổ chức khác nhau.

Trong quá trình học tập, sinh viên được đội ngũ giảng viên có chuyên môn, nhiệt tình và giàu kinh nghiệp thực tiễn giảng dạy. Đồng thời, sinh viên còn được tiếp xúc với thực tiễn trong các doanh nghiệp thông qua các đợt thăm quan doanh nghiệp, kiến tập và thực tập.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên sau khi ra trường có khả năng đảm nhiệm tốt các vị trí công việc trong các tổ chức như phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phụ trách hoạt động đãi ngộ nhân sự. Sinh viên sau khi ra trường có khả năng đảm nhiệm tốt các vị trí công việc trong các tổ chức như phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phụ trách hoạt động đãi ngộ nhân sự.