Ngành Quản trị văn phòng

23/05/2019 10:18:23 351

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng hướng đến hình thành cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị, tổ chức sự kiện. Trang bị sâu những kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên nghiệp về công tác văn phòng, quản trị văn phòng để sau khi tốt nghiệp người học có thể thực hiện tốt những công việc của một chuyên viên văn phòng hoặc quản lý, điều hành văn phòng của các cơ quan, tổ chức.

          Trong quá trình học tập người học được thực hành các phần mềm quản lí văn phòng điện tử, lưu trữ tài liệu trên máy tính tại các phòng học  thực hành hiện đại. Được tham quan, thực hành, thực tế tại các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên văn phòng làm việc tại các bộ phận hành chính, tổ chức, nhân sự, thư kí văn phòng hoặc trợ lí hành chính  v.v… trong Văn phòng của các cơ quan nhà nước, Tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương và Văn phòng của các doanh nghiệp, dự án.

- Đảm nhận vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận hành chính, văn phòng của các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tổ chức khác.

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.