Ngành tài chính ngân hàng

20/01/2020 22:19:07 868

GIỚI THIỆU

Thị trường tài chính ngân hàng vững mạnh là điều kiện quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Do vậy, lĩnh vực tài chính – ngân hàng luôn được quan tâm và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho những người có năng lực và được đào tạo về lĩnh vực này.

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu như: phân tích tài chính doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện khả năng đối đầu với rủi ro phát sinh, kỹ năng ra các quyết định tài chính.

Chương trình được thiết kế theo hướng ứng dụng, trong đó, sinh viên được thực hành trên hệ thống phần mềm ngân hàng ảo, phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến. Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia nhiều chương trình thực tập tại các doanh nghiệp với sự hướng dẫn của các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm nhằm giúp sinh viên nắm bắt ngay được các công việc khi ra trường.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các bộ phận của ngân hàng, các bộ phận tài chính của doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm… Cụ thể:

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng

Tư vấn và nghiên cứu

- Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp

- Chuyên viên đầu tư tài chính

- Chuyên viên quản lý danh mục đầu tư

- Chuyên viên định giá tài sản

- Chuyên viên tín dụng

- Giao dịch viên

- Chuyên viên thanh toán quốc tế

- Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư

- Tư vấn đầu tư chứng khoán

- Tư vấn thuế

- Tư vấn tài chính cá nhân

- Tư vấn bảo hiểm