Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2023

19/04/2023 07:00:00 3670

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-ĐHCN ngày 20/3/2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đại học năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-ĐHCN ngày 03/4/2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2023 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp đại học (cấp bằng cử nhân) đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

 (Danh mục ngành đúng, ngành phụ hợp theo Phụ lục).

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa ở bậc đại học đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10, từ 2.0 trở lên theo thang điểm 4.

3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 06/6/2023 đến 17h00 ngày 05/7/2023.

4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.haui.edu.vn

5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 06/7/2023

6. Danh mục ngành/chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành/Chương trình đào tạo

Chỉ tiêu

1

7510201KS

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

40

2

7510301KS

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

40

7. Học bổ sung kiến thức

Đối tượng học bổ sung kiến thức: Tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển. Trưởng đơn vị đào tạo đề xuất danh mục học phần cần bổ sung (nếu cần thiết) cho thí sinh tốt nghiệp các ngành phù hợp.

Việc học bổ sung kiến thức phải hoàn thành trước khi thí sinh nhập học và người học bổ sung kiến thức phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học chính quy của nhà trường.

8. Cách tính điểm xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa trên bảng điểm bậc đại học tính theo thang điểm 10.

Đối với thí sinh học theo tín chỉ ở bậc đại học có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa trên bảng điểm thang điểm 4 được chuyển sang thang điểm 10 theo công thức sau:

Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa(Thang điểm 10)=Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa(Thang điểm 4)×10/4.

9. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký, tổ chức xét tuyển: 300.000 đồng/thí sinh.

Đến thời điểm xét tuyển, nếu thí sinh không đóng lệ phí xét tuyển sẽ không được đưa vào hệ thống xét tuyển, coi như thí sinh từ bỏ việc đăng ký xét tuyển.

10. Hồ sơ chuẩn bị đăng ký xét tuyển

+ Ảnh chân dung 3x4 chụp không quá 3 tháng (File ảnh);

+ Căn cước công dân mặt trước, mặt sau (File ảnh);

+ Bằng tốt nghiệp đại học/Chứng nhận tốt nghiệp đại học (File ảnh chụp từ bản chính có dấu đỏ của Trường cấp bằng);

+ Bảng kết quả học tập bậc đại học (File ảnh chụp bản chính có dấu đỏ của Trường cấp).

11. Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo, bằng tốt nghiệp được cấp

- Hình thức đào tạo: Chính quy.

- Thời gian chuẩn theo thiết kế của chương trình đào tạo: 01 năm.

- Bằng được cấp khi tốt nghiệp: Kỹ sư.

12. Thông tin liên hệ:

Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ, Phòng 110, Nhà A2, Cở sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37655121 (máy lẻ 255, 277).

- Hotline: 0834560255; 0904401119.

- Website: https://tuyensinh.haui.edu.vn.

- Fanpage: https://facebook.com/tuyensinh.haui.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


Phụ lục
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG VÀ NGÀNH PHÙ HỢP

TT

Mã số

Tên ngành

TT

Mã số

Tên ngành

  1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí

II. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành đúng

Ngành đúng

1

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

1

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành phù hợp

Ngành phù hợp

1

7510202

Công nghệ chế tạo máy

1

7510303

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

2

7520103

Kỹ thuật cơ khí

2

7520201

Kỹ thuật điện

3

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

3

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

4

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô