muc-diem-dieu-kien-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024--theo-phuong-thuc-3

Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo Phương thức 3

18/07/2024 07:00:00 3285

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

10/04/2024 07:00:00 72407

Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 7650 chỉ tiêu với 52 ngành/chương trình đào tạo của 11 lĩnh vực

dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-du-kien-mot-so-diem-moi--trong-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2024

Đại học Công Nghiệp Hà Nội dự kiến một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

19/12/2023 07:00:00 65119

Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 52 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy theo 6 phương thức tuyển sinh.

cac-phuong-thuc-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023

Các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2023

11/04/2023 07:00:00 148652

51 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển năm 2023

thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

10/04/2023 08:00:00 62874

 Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 51 ngành/chương trình đào tạo Đại học chính quy với 7.500 chỉ tiêu

dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-du-kien-mot-so-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023

Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

02/02/2023 07:00:00 30422

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.500 chỉ tiêu đại học chính quy cho 50 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có các ngành/chương trình đào tạo dự kiến mở mới như: Năng lượng tái tạo; Kỹ thuật sản xuất thông minh; Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; Ngôn ngữ học. Nhà trường giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy.

diem-dieu-kien-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-theo-phuong-thuc-3-va-phuong-thuc-6

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 3 và phương thức 6

01/08/2022 07:00:00 27855

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 3 và phương thức 6

thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-ma-truong-dcn

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)

05/05/2022 07:00:00 121702

Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 7.120 chỉ tiêu đại học chính quy cho 45 ngành tuyển sinh đào tạo.

dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-du-kien-mot-so-diem-moi-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022

Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến một số điểm mới trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

07/01/2022 07:00:00 69051

Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 chỉ tiêu Đại học chính quy cho 40 ngành đã có và tuyển mới ngành Công nghệ đa phương tiện.

diem-dieu-kien-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021

28/08/2021 07:00:00 32073

Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo chỉ tiêu, mã tổ hợp xét tuyển, điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021