ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-tu-xa-dot-thang-12-nam-2023

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2023

22/12/2023 07:00:00 570

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2023

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2023-dot-4---thang-122023

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 (đợt 4 - tháng 12/2023)

18/10/2023 07:00:00 1178

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 đợt 4 - tháng 12 năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-tu-xa-dot-thang-9-nam-2023

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 9 năm 2023

17/10/2023 07:00:00 529

rường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 9 năm 2023

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2023-dot-3----thang-92023

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 (đợt 3 - tháng 9/2023)

30/08/2023 07:00:00 1395

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 đợt 3 - tháng 9 năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-tu-xa-dot-thang-6-nam-2023

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 6 năm 2023

08/07/2023 07:00:00 1134

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 6 năm 2023

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2023-dot-2

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 (đợt 2)

28/04/2023 07:00:00 2636

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 đợt 2

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2023

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

27/02/2023 07:00:00 24164

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-tu-xa-dot-thang-12-nam-2022

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2022

28/12/2022 07:00:00 2330

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2022

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-dot-2-nam-2022

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2022

08/11/2022 07:00:00 2531

Tr­ường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2022.

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022

01/07/2022 07:00:00 5489

Tr¬ường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022