tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2023

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

27/02/2023 07:00:00 737

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023

ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-tu-xa-dot-thang-12-nam-2022

Kết quả xét tuyển Đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2022

28/12/2022 07:00:00 453

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố kết quả xét tuyển đại học từ xa đợt tháng 12 năm 2022

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-dot-2-nam-2022

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2022

08/11/2022 07:00:00 973

Tr­ường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 2 năm 2022.

tuyen-sinh-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022

01/07/2022 07:00:00 3616

Tr¬ường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022