tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-chuyen-sau-dac-thu--tuong-duong-bac-7---ky-su-nam-2024

Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2024

25/04/2024 07:00:00 2290

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2024

ket-qua-xet-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-chuyen-sau-dac-thu-tuong-duong-bac-7--ky-su-nam-2023

Kết quả xét tuyển Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7- Kỹ sư năm 2023

12/07/2023 07:00:00 2002

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Kết quả xét tuyển Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7- Kỹ sư năm 2023

huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dao-tao-ky-su-2023

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đào tạo kỹ sư 2023

06/06/2023 07:00:00 2596

Từ ngày 06/6/2023 đến 17h00 ngày 05/7/2023, Nhà trường mở cổng đăng ký xét tuyển Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư

tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-chuyen-sau-dac-thu--tuong-duong-bac-7---ky-su-nam-2023

Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2023

19/04/2023 07:00:00 3372

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư năm 2023