nganh-ngon-ngu-hoc---dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi

Ngành Ngôn ngữ học - Đại học Công nghiệp Hà Nội

26/04/2023 07:00:00 841

Năm 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới ngành "Ngôn ngữ học "

nganh-ky-thuat-san-xuat-thong-minh

Ngành Kỹ thuật sản xuất thông minh

19/04/2023 07:00:00 642

Năm 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới ngành "Kỹ thuật sản xuất thông minh" đáp ứng nhu cầu của người học

nganh-nang-luong-tai-tao

Ngành Năng lượng tái tạo

17/04/2023 07:00:00 1049

Năm 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới ngành "Năng lượng tái tạo" đáp ứng nhu cầu của người học

nganh-ky-thuat-co-khi-dong-luc

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

15/04/2023 07:00:00 1126

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới ngành "Kỹ thuật cơ khí động lực"

nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-tu-y-sinh

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh

15/04/2023 07:00:00 1112

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở mới ngành "Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh"