Đăng ký xét tuyển trực tuyến

1- ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM 2024

==========* PHƯƠNG THỨC 2, 4, 5, 6 *============

 (Thời gian mở cổng đăng ký xét tuyển từ 20/4/2024 đến 5/6/2024)
 

2- ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

(Dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp Đại học, thời gian đăng ký xét tuyển từ 15/3/2024 đến 15/4/2024)  

3- ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

(Dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng muốn đăng ký học liên thông lên Đại học, thời gian đăng ký xét tuyển từ 06/5/2024 đến 15/7/2024)