Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


Lượt truy cập
Đang online: 116

Lượt truy cập: 7,500,960
 
Quy trình hướng dẫn đăng ký xét tuyển Cao đẳng 2017
Cập nhật ngày 12 tháng 04 năm 2017
Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp xét tuyển Cao đẳng dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (Hai môn Toán và Ngữ văn)

Quy chế tuyển sinh cao đẳng năm 2017
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017