Ngành nghề đào tạo

Hướng dẫn


 

 
Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2016 và 2017
Cập nhật ngày 12 tháng 03 năm 2018
Nhà trường thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2016 và 2017 để cho thí sinh tham khảo lựa chọn ngành cho phù hợp với năng lực của mình!

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CẤP HỌC BỔNG TOÀN KHÓA CHO THỦ KHOA
Thông báo tuyển sinh năm 2018
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2017
Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017, Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2015 và 2016
Đề án tuyển sinh năm 2017
Tin tiểu điểm
Đề án tuyển sinh năm 2017

TUYỂN SINH 2017