Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 22/4/2021 - Những điều cần biết

Nhằm giải đáp kịp thời những thắc mắc, băn khoăn của các em học sinh, các vị phụ huynh về phương thức tuyển sinh năm 2021, ngành nghề đào tạo, chính sách học bổng, cơ hội việc làm,… ngày 22/4/2021, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2021 - Những điều cần biết.

23/04/2021 15:42:41 1633
Chi Tiết

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày 20/5/2020 - Những điều cần biết

Nhằm giải đáp kịp thời những thắc mắc, băn khoăn của các em học sinh, các vị phụ huynh về phương thức tuyển sinh năm 2020, ngành nghề đào tạo, chính sách học bổng, cơ hội việc làm,… ngày 20/5/2020, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức buổi Livestream Tư vấn tuyển sinh năm 2020 - Những điều cần biết.

21/05/2020 15:53:01 1974
Chi Tiết