Các Ngành Ngôn ngữ của ĐH Công nghiệp Hà Nội khác gì so với các trường khác?

28/03/2020 07:00:00 11530

Trả lời: 

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của các trường đều có những nội dung cốt lõi như nhau. Nội dung đào tạo của một số trường theo hướng hàn lâm có nghĩa là chuyên sâu về mặt ngôn ngữ, Còn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đào tạo theo định hướng CDIO có nghĩa là định hướng theo ứng dụng thực tiễn gắn liền việc sử dụng kiến thức ngôn ngữ gắn liền với kiến thức của ngành nghề cụ thể trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, Du lịch giúp cử nhân tốt nghiệp có năng lực tiếp cận nhanh hơn với công việc ở môi trường quốc tế tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Bên cạnh đó cơ sở vật chất cũng được nhà trường trang bị hiện đại hiện tại có 50 phòng học lý thuyết, 5 phòng thực hành multimedia trang bị hệ thống máy tính, âm thanh, bảng cảm ứng và các thiết bị chuyên dung phục vụ cho việc học ngoại ngữ. Một điều đặc biệt nữa là đội ngũ giáo viên của khoa ngoại ngữ có năng lực chuyên môn cao có kinh nghiệm giảng dạy thường xuyên được bồi dưỡng các phương pháp giảng dạy mới tiên tiến và hiện đại do các chuyên gia và các trường đại học nước ngoài có uy tín đào tạo. Và đặc biệt khoa ngoại ngữ có một hoạt động bổ ích cho sinh viên đó là cộng đồng học ngoại ngữ  vừa là sân chơi chia sẻ học tập bổ ích cho sinh viên tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên.