Chào thầy cô! Cho em hỏi ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc có môn chính là Tiếng Anh và Tiếng Trung và cách tính điểm xét tuyển như thế nào?

05/06/2020 03:02:00 23851

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

+  Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4  + Điểm ưu tiên  khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:

ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

+ Đối với các ngành khác:

ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng 

Ghi chú: Năm 2019 sẽ không làm tròn điểm.