Thưa thầy cô! Sinh viên tốt nghiệp ĐH Công nghiệp Hà Nội có dễ xin việc không?

28/03/2020 07:00:00 12292

Trả lời: 

Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm vào loại cao. Hàng năm nhà trường có tổ chức ngày hội việc làm cho các sinh viên chuẩn bị ra trường. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia ngày hội và trực tiếp tuyển dụng các sinh viên và đã đánh giá cao về chất lượng đào tạo của Trường .Theo kết kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp ĐHCN Hà Nội sau 1 năm có việc làm là 95,12%.

Trong quá trình học tập sinh viên được thực hành trên các thiết bị hiện đại và thực tập tại các công.