dieu-chinh-lich-thi-lien-thong-2021

Điều chỉnh lịch thi Liên thông 2021

21/09/2021 11:10:50 2380

Thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố Hà nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội điều chỉnh lịch thi liên thông đại học chính quy vào ngày 09-10/10/2021

dieu-chinh-lich-thi-lien-thong-va-thoi-han-nop-ho-so-dang-ky-du-thi-lien-thong-2021

Điều chỉnh lịch thi liên thông và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông 2021

10/08/2021 20:39:31 2648

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống Covid-19. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021, cụ thể như sau:

dieu-chinh-thoi-gian-tuyen-sinh-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021

09/08/2021 17:37:09 3950

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 như sau:

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-2021

Tuyển sinh liên thông lên đại học 2021

26/07/2021 14:10:45 21025

Thông tin tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc--dot-2-nam-2020

Tuyển sinh Liên thông lên đại học đợt 2 năm 2020

26/05/2021 16:22:05 52694

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học năm 2020

tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-2019

Tuyển sinh liên thông lên đại học 2019

29/10/2019 09:14:40 40201

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ liên thông lên đại học năm 2019 như sau:

thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-2-nam-2018

Thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học chính quy đợt 2 năm 2018

26/05/2021 16:23:33 211

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học đợt 2 năm 2018